The Nature-Based Solutions for
Soil Management

Projekt Nature-Based Solutions for Soil Management – NBSOIL – to czteroletni projekt finansowany przez UE, którego celem jest stworzenie i zastosowanie w praktyce ścieżki edukacyjnej dla praktykujących już i przyszłych doradców ds. gleby. W ramach projektu NBSOIL zostanie opracowany atrakcyjny, zróżnicowany program nauczania, który pozwoli na wyszkolenie nowej generacji doradców ds. gleby. Szkolenia zapewnią uczestnikom poznanie narzędzi niezbędnych do wdrożenia holistycznej wizji stanu gleby za pomocą rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) i efektywnej współpracy w każdym wymiarze.

Projekt NBSOIL koordynowany jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) z siedzibą w Polsce, uczestniczy w nim 14 partnerów z 8 krajów europejskich. Projekt jest finansowany w ramach misji UE „A Soil Deal for Europe”, przyczyniając się do osiągnięcia celu, jakim jest przewodzenie w procesie osiągnięcia stanu zdrowych gleb do roku 2030 r. Gleba ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania życia na ziemi i walki ze zmianami klimatycznymi. Jednak, w sferze polityki, zazwyczaj, zajmuje miejsce za kulisami. NBSOIL przyczyni się do zmiany pozycji zdrowia gleby jako jednego z głównych tematów w dyskusjach na temat systemów żywnościowych.

NBSOIL ma na celu włączenie rozwiązań opartych na przyrodzie NBS do głównego nurtu i podkreślenie znaczenia monitorowania gleby i znajomości struktury gleby. Projekt skupi się na sześciu wielofunkcyjnych praktykach w celu przetestowania ich jako rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) oraz opracowania holistycznego podejścia do gospodarowania gruntami i zdrowia gleby: nawozy organiczne z lokalnie dostępnych bioodpadów; rośliny okrywowe; paludikultura; zróżnicowanie lasu; bioremediacja; oraz błękitno – zieloną infrastrukturę na obszarach miejskich i podmiejskich w kontekście naturalnym, wiejskim, miejskim i przemysłowym.

Technologia open-source

Online and field sessions

300 uczestników

Osiem krajów europejskich

Two-year hybrid training course

Opportunities to engage with soil related stakeholders

Projekt opiera się na istniejącej wiedzy na temat gleby i dostępnej technologii open source w celu opracowania dwuletniego hybrydowego kursu szkoleniowego w celu szkolenia nowej fali doradców ds. gleby. Program edukacyjny ma na celu przeszkolenie ponad 300 uczestników z ośmiu krajów europejskich: Polski, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Włoch i Hiszpanii.

Kurs będzie dostępny w językach narodowych poszczególnych krajów i obejmować będzie zarówno sesje online, jak i wizyty terenowe. Będzie on również okazją do nawiązania kontaktów z różnymi organizacjami i innymi zainteresowanymi glebą.

Pakiety robocze

WP1
Baza wiedzy
WP2
Gleba i rozwiązania oparte na przyrodzie
WP3
Powołanie Akademii NBSOIL
WP4
Identyfikacja i mapowanie gleby
WP5
Modele biznesowe i konteks ustawodawczy
WP6
Komunikacja, rozpowszechnianie i stosowanie
WP7
Zarządzanie projektem i zapewnienie jakości
WP8
Wymagania etyczne

Najczęściej zadawane pytania

Powiązane projekty