The Nature-Based Solutions for
Soil Management

Projekt Nature-Based Solutions for Soil Management – NBSOIL – to czteroletni projekt finansowany przez UE, którego celem jest stworzenie i zastosowanie w praktyce ścieżki edukacyjnej dla praktykujących już i przyszłych doradców ds. gleby. W ramach projektu NBSOIL zostanie opracowany atrakcyjny, zróżnicowany program nauczania, który pozwoli na wyszkolenie nowej generacji doradców ds. gleby. Szkolenia zapewnią uczestnikom poznanie narzędzi niezbędnych do wdrożenia holistycznej wizji stanu gleby za pomocą rozwiązań opartych na przyrodzie (NBS) i efektywnej współpracy w każdym wymiarze.

NBSOIL Nature-based Solutions horizontal logo

Projekt NBSOIL koordynowany jest przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) z siedzibą w Polsce, uczestniczy w nim 14 partnerów z 8 krajów europejskich. Projekt jest finansowany w ramach misji UE „A Soil Deal for Europe”, przyczyniając się do osiągnięcia celu, jakim jest przewodzenie w procesie osiągnięcia stanu zdrowych gleb do roku 2030 r. Gleba ma kluczowe znaczenie dla podtrzymania życia na ziemi i walki ze zmianami klimatycznymi. Jednak, w sferze polityki, zazwyczaj, zajmuje miejsce za kulisami. NBSOIL przyczyni się do zmiany pozycji zdrowia gleby jako jednego z głównych tematów w dyskusjach na temat systemów żywnościowych.

NBSOIL | Icon | Locker

Technologia open-source

NBSOIL | Icon | Sesje online oraz terenowe

Online and field sessions

NBSOIL | Icon | Person

300 uczestników

NBSOIL | Icon | Flag

Osiem krajów europejskich

NBSOIL | Icon | Dwuletnie szkolenie hybrydowe

Two-year hybrid training course

NBSOIL | icon | Możliwości zaangażowania interesariuszy związanych z glebą

Opportunities to engage with soil related stakeholders

Projekt opiera się na istniejącej wiedzy na temat gleby i dostępnej technologii open source w celu opracowania dwuletniego hybrydowego kursu szkoleniowego w celu szkolenia nowej fali doradców ds. gleby. Program edukacyjny ma na celu przeszkolenie ponad 300 uczestników z ośmiu krajów europejskich: Polski, Austrii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Włoch i Hiszpanii.

Kurs będzie dostępny w językach narodowych poszczególnych krajów i obejmować będzie zarówno sesje online, jak i wizyty terenowe. Będzie on również okazją do nawiązania kontaktów z różnymi organizacjami i innymi zainteresowanymi glebą.

Najczęściej zadawane pytania

Powiązane projekty